Nakon nekoliko godina provedenih u državnoj službi, odlučio sam se za korak za koji se rijetki odlučuju, krenuo sam putem kojim se rijetki usuđuju da krenu – napustio sam državnu službu i krenuo u vlastiti biznis. Otvorio sam Centar za lični razvoj – agenciju koja se bavi educiranjem i treniranjem poslovnih ljudi, ali i studenata i učenika komunikacijskim vještinama, odnosno javnom nastupu i vještini govorništva.

Naravno, to nije došlo slučajno, lahko, niti preko noći. Radeći u državnoj službi, uporedo sam radio kao slobodni predavač i trener, organizirajući seminare i treninge u danima vikenda. Rezultat tog rada je preko 25 održanih treninga sa nekoliko stotina učesnika ukupno.

Nakon dvije godine takvog rada, iskustva i požrtvovanosti, došlo je vrijeme da se podigne ljestvica, odnosno da uradim ono što sam naveo – osnujem i pokrenem svoju firmu. Shvatio sam da državna služba ograničava mladog čovjeka, te da ako želim da napredujem i doprinesem da jednog dana naša administracija bude bolja, efikasnija, kvalitenija, te da bolje razumije privrednike, moram raditi u realnom sektoru, tamo gdje su problemi i izazovi mnogo realniji i konkretniji. To je ono što svaki mladi čovjek treba da proba. Na taj način pomaže sebi, ali i svojoj zajednici, državi, komšiluku. To sigurno jeste teži put, ali na kraju vas čeka mnogo slatkih plodova.

Moja misija je izgradnja novih vrijednosti. Moj cilj jeste pomoći što više ljudi da otkriju svoje potencijale i da ostvare život kakav žele i o kakvom su sanjali. Ja nisam tvz. motivator, niti motivacioni govornik; ja sam obični čovjek koji je otkrio svoje potencijale i počeo da živi život kakav želi, a ne kakav su mu drugi nametali. Naravno, to još uvijek nije u onoj mjeri u kojoj ja želim, ali bitno je da stalno radim na tome. Stoga i drugima želim pomoći da to postignu i ostvare. Dakle, ja ne organizujem treninge, seminare i radionice na kojima samo pričam i govorim šta i kako bi učesnici trebali da rade, nego ih, kroz lične primjere, ali i brojne druge, motivišem da to zaista i urade, da počnu da rade na sebi, te da shvate važnost ličnog usavršavanja, razvoja i napretka.

Kao jedan od rezultata ovih mojih ciljeva, ali i moje želje da na neki način nastavim komunikaciju sa učesnicima mojih treninga, nastala je i ova web stranica, odnosno blog u kojem pišem o komunikacijskim vještinama, govorništvu, liderstvu, životnoj filozofiji.