SKORO PA BEZ GREŠKE

SKORO PA BEZ GREŠKE

”Hoću da budem siguran, sasvim siguran, da je svaka riječ ovog govora najbolja koju mogu da ponudim.”
 (Halil Džubran)

O pripremi i vježbanju za javni nastup već sam jednom pisao, no to je toliko važan element da zahtijeva da mu se posveti još pažnje. Posebno zbog toga što se u jednom tekstu ne može reći sve.

Priprema je ključ uspjeha u svakom poslu, pa tako i u javnom nastupu. Sun Cu, u svojoj knjizi ‘’Umijeće ratovanja’’ naglašava da  je svaka bitka dobijena prije njenog početka. Kako? Pa mudrom i genijalnim planiranjem generala, vojskovođe. Na isti način je svaka prezentacija, svaki naš govor i javni nastup dobijen prije nego što izađemo na scenu. Kako? Pa našom pripremom I vježbanjem.  

Sun Cu dalje kaže: ‘’U ratu strateg pobjednik jedino poseže za bitkom nakon što je pobjeda već izvojevana, dok se onja koji je predodređen za poraz prvo bori, a kasnije traži pobjedu.’’ Šta to znači u ovom našem kontekstu javnog nastupa i govorništva? Prvo se pripremite, pa onda idite na vaš javni nastup. Ako niste srepmni, nemojte da idete. Bolje je ne otići, nego nastupati nespreman, pa se tako obrukati. Jer, ako vam se to desi, onda ćete pored dosadašnjeg straha od javnog nastupa imati još jedan, dodatni strah: da vam se bruka ne ponovi.

Jedna genijalna izreka spartanskih ratnika glasi: ‘’Onaj ko se najviše znoji na obuci, manje krvari u ratu.’’ Dakle, onaj ko najviše vježba, on ima najmanje grešaka na svom nastupu.

Vježbanje u suštini znači da vaš nastup pred publikom neće biti prvi put, jer ćete toliko puta prevježbati da će vam nastup doći kao još jedna vježba. Vježbanjem se stavljate u realnu situaciju. Greške koje pravite, možete odmah mijenjati. Na taj način mogućnost greške na javnom nastupu svedena je na minimum.

Vježbanje vam pomaže da ispravite greške prije nego ih publika vidi. Dakle, već kroz samo vježbanje, vidjet ćete gdje griješite i to ćete ispravljati. Ljudima je mrsko da vježbaju i onda naravno da prave greške. Jer, realno, vježbanje jeste dosadno. Ali puno je bolje uložiti vrijeme u vježbanje, nego u ispravljanje grešaka i pokušaje da prikrijete rumenilo na vašem licu zbog nesigurnosti i treme.

Naravno, to što vježbate, ne znači da opet neće biti nijedne greške. Ali, one neće biti toliko katastrofalne, koliko bi mogle biti kada se ne biste pripremali i vježbali. I te greške koje budu, one neće biti posljedica vaše nespremnosti, jer ste se spremili. Nego nekih drugih faktora, koji su van vaše moći, a o kojima ću da pišem u nekom od narednih tekstova.